Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på Rocky Linux 8

EPEL, som står för Extra paket för Enterprise Linux, är ett arkiv med öppen källkod och gratis som tillhandahåller extra paket för Enterprise Linux. EPEL-förvaret skapades för att Fedora-bidragsgivare ville använda Fedora-paket som de underhåller på RHEL och andra kompatibla distributioner som Rocky Linux, CentOS, AlmaLinux, för att nämna några.

EPEL-förvaret är också känt för att ta med ytterligare paket och uppdaterade paket som kan finnas bakom i kärnförvaret, tillsammans med beroenden som krävs av andra externa förråd, till exempel Remi PHP-förvaret.

I följande handledning kommer du att lära dig hur du installerar EPEL-förvaret tillsammans med EPEL Next-förvaret, vilket är nästa testversion som kan komma till användning för nyare paket när större uppgraderingar sker av kärndistributionen på Rocky Linux 8.

Förutsättningar

  • Rekommenderat OS: Rocky Linux 8.+.
  • Användarkonto: Ett användarkonto med sudo- eller root-åtkomst.
  • Internetåtkomst
  • Giltig e-postadress för att registrera ett konto.

Uppdatera operativsystem

Uppdatera din Rocky linux operativsystem för att se till att alla befintliga paket är uppdaterade:

sudo dnf upgrade --refresh -y

Handledningen kommer att använda sudo kommando och förutsatt att du har sudo-status.

Så här verifierar du sudo-status på ditt konto:

sudo whoami

Exempel på utdata som visar sudo-status:

[joshua@rockylinux ~]$ sudo whoami
root

För att konfigurera ett befintligt eller nytt sudo-konto, besök vår handledning på Hur man lägger till en användare till Sudoers på Rocky Linux.

Att använda root-konto, använd följande kommando med root-lösenordet för att logga in.

su

För datoranvändare kommer handledningen att använda terminalen för installationen som finns i Aktiviteter > Visa applikationer > Terminal.

Exempelvis:

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på Rocky Linux 8

Installera EPEL eller EPEL Next Repository

Den första uppgiften är att installera EPEL-förvaret. Som förklarat kan du installera två alternativ; Det rekommenderas dock starkt att inte installera EPEL Next om du inte specifikt kräver det för systemets stabilitet.

I din terminal, kör följande kommando för att påbörja installationen.

Installera EPEL Repository (rekommenderas):

sudo dnf install epel-release

Alternativ metod för EPEL Repository 8 Series:

sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

Exempel utmatning:

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på Rocky Linux 8

Skriv Y, tryck sedan på ENTER-TANGENT för att fortsätta med installationen.

För användare som vill installera EPEL Next-förrådet, måste du ha EPEL installerat. När du är klar använder du följande kommando.

Installera EPEL Next Repository:

sudo dnf install epel-next-release

Exempel utmatning:

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på Rocky Linux 8

Skriv Y, tryck sedan på ENTER-TANGENT för att fortsätta med installationen.

Bekräfta EPEL eller EPEL nästa installation

Nu när du har installerat EPEL-förvaret är det en bra idé att verifiera installationen. Det enklaste och snabbaste sättet är att använda kommandot dnf repolist.

sudo dnf repolist

Exempel utmatning:

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på Rocky Linux 8

Som ovan visas förvaret och har installerats.

Tips för EPEL-förvar

Ett av de praktiska knepen när du använder EPEL eller EPEL Next repository är att lista de tillgängliga paketen.

sudo dnf --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available

Exempel på utdata (Observera stor utskrift):

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på Rocky Linux 8

Som ovan kan du filtrera listan ytterligare för att hitta specifika paket. Exemplet kommer att hitta python3-certbot-nginx.

Exempel på EPEL:

sudo dnf --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available | grep -i nginx

EPEL Nästa exempel:

sudo dnf --disablerepo="*" --enablerepo="epel-next" list available | grep -i nginx

Exempel utmatning:

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på Rocky Linux 8

Nu när du har hittat EPEL som innehåller paketen du vill installera, använd följande kommando för att installera dem direkt från EPEL-förvaret.

Exempel (ersätt med ditt paketnamn):

sudo dnf --enablerepo="epel" install python3-certbot-nginx

Exempel utmatning:

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på Rocky Linux 8

Alternativt kan användare med EPEL Nästa kan använda följande kommando om ett nyare paket finns.

sudo dnf --enablerepo="epel-next" install python3-certbot-nginx

Hur man tar bort (avinstallera) EPEL eller EPEL Next

Helst ska du inte behöva ta bort förvaret när det väl har installerats. Men om du måste ta bort den, använd följande kommando.

Så här tar du bort EPEL-förvaret:

sudo dnf remove epel-release

För att ta bort EPEL Next repository:

sudo dnf remove epel-next-release

Kommentarer och slutsats

I handledningen har du lärt dig hur du importerar EPEL-förvaret på Rocky Linux 8, tillsammans med olika alternativ och tips för att använda EPEL till din fördel på ditt system.

Sammantaget är EPEL ett välkänt och mycket använt förvar. Du kommer sannolikt att behöva installera detta på nedströmsversioner av RHEL eftersom det ofta innehåller viktiga paket varje dag, särskilt på servrar.


Inte vad du letade efter? Försök att söka efter ytterligare tutorials.

Lämna en kommentar