Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på CentOS 9 Stream

EPEL, som står för Extra paket för Enterprise Linux, är ett arkiv med öppen källkod och gratis som tillhandahåller extra paket för Enterprise Linux. EPEL-förvaret skapades för att Fedora-bidragsgivare ville använda Fedora-paket som de underhåller på RHEL och andra kompatibla distributioner som CentOS, Rocky Linux och AlmaLinux, för att nämna några.

EPEL-förvaret är också känt för att ta med ytterligare paket och uppdaterade paket som kan finnas bakom i kärnförvaret, tillsammans med beroenden som krävs av andra externa förråd, till exempel Remi PHP-förvaret.

I följande handledning kommer du att lära dig hur du installerar EPEL-förvaret och EPEL Next-förrådet, vilket är nästa testversion som kan komma till användning för nyare paket när större uppgraderingar sker av kärndistributionen på CentOS 9 Stream.

Uppdatera CentOS Stream

Innan du fortsätter med handledningen, uppdatera ditt system för att säkerställa att alla befintliga paket är det aktuell.

sudo dnf upgrade --refresh -y

Situationsmässigt – Ta bort DNF Subscription Manager

För användare som precis har installerat CentOS Stream kan du stöta på problem med "Det här systemet är inte registrerat med en berättigandeserver. Du kan använda prenumerationshanteraren för att registrera dig." använd sedan följande kommando för att ta bort prenumerationshanteraren.

sudo dnf erase subscription-manager -y

Exempel utmatning:

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på CentOS 9 Stream

Som nämnts ovan har alla prenumerationsbaserade lockouter tagits bort.

Installera EPEL/EPEL Next Repository

Den första uppgiften är att installera EPEL-förvaret. Rekommendationen är att installera båda arkiven, eftersom CentOS 9 Stream är en uppströmsversion för RHEL. Nu kan det ofta krävas paket från den.

Aktivera först CRB.

sudo dnf config-manager --set-enabled crb

Installera sedan EPEL Använd följande (dnf) terminalkommando:

sudo dnf install \
    https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm \
    https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-next-release-latest-9.noarch.rpm

Bekräfta EPEL eller EPEL nästa installation

Nu när du har installerat EPEL-förvaret är det en bra idé att verifiera installationen. Det enklaste och snabbaste sättet är att använda kommandot dnf repolist.

sudo dnf repolist | grep epel

Exempel utmatning:

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på CentOS 9 Stream

Som ovan visas förvaret och har installerats.

Tips för EPEL-förvar

Ett av de praktiska knepen när du använder EPEL eller EPEL Next repository är att lista de tillgängliga paketen.

sudo dnf --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available

Exempel på utdata (Observera stor utskrift):

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på CentOS 9 Stream

Som ovan kan du filtrera listan ytterligare för att hitta specifika paket. Exemplet kommer att hitta phpMyAdmin.

Exempel på EPEL:

sudo dnf --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available | grep -i phpMyAdmin

EPEL Nästa exempel:

sudo dnf --disablerepo="*" --enablerepo="epel-next" list available | grep -i phpMyAdmin

Exempel utmatning:

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på CentOS 9 Stream

Nu när du har hittat EPEL som innehåller paketen du vill installera, använd följande kommando för att installera dem direkt från EPEL-förvaret.

Exempel (ersätt med ditt paketnamn):

sudo dnf --enablerepo="epel" install phpMyAdmin

Exempel utmatning:

Hur man installerar och aktiverar EPEL / EPEL Next Repository på CentOS 9 Stream

Alternativt kan användare med EPEL Nästa kan använda följande kommando om ett nyare paket finns.

sudo dnf --enablerepo="epel-next" install phpMyAdmin

Observera att du ofta inte kan använda –enablerepo och använd standardinstallationskommandot. Detta fungerar dock inte alltid när flera alternativ finns.

Hur man tar bort (avinstallera) EPEL eller EPEL Next

Helst ska du inte behöva ta bort förvaret när det väl har installerats. Men om du måste ta bort den, använd följande kommando.

Så här tar du bort EPEL-förvaret:

sudo dnf remove epel-release

För att ta bort EPEL Next repository:

sudo dnf remove epel-next-release

Kommentarer och slutsats

I handledningen har du lärt dig hur du importerar EPEL-förvaret på CentOS 9 Stream, tillsammans med olika alternativ och tips för att använda EPEL till din fördel på ditt system.

Sammantaget är EPEL ett välkänt och mycket använt förvar. Du kommer sannolikt att behöva installera detta på nedströmsversioner av RHEL eftersom det ofta innehåller viktiga paket varje dag, särskilt på servrar.


Inte vad du letade efter? Försök att söka efter ytterligare tutorials.

Lämna en kommentar